Bilverkstad - Fakta och information om Bilverkstad

Kontrollerade Bilverkstäder

Bilverkstad

Motormännens Riksförbund, MRF, har i samarbete med Svensk Bilprovning och Konsumentverket tagit fram begreppet Kontrollerad Bilverkstad, KBV. En bilverkstad kan ansluta sig till Kontrollerad Bilverkstad vilket innebär att bilverkstaden åtar sig att följa vissa riktlinjer och utsätts för oberoende kontroller av Svensk Bilprovning.
Det en Kontrollerad Bilverkstad åtar sig är:

  • En kontrollerad bilverkstad ska ge Klara besked när bilen lämnas in
  • Om bilverkstaden kommer bedömer eller märker att arbetet kommer kosta mer än tusen kronor ska bilverkstan informera dig och ge dig en uppskattning på priset.
  • Bilverkstan ska ge dig en kopia på beställningen för att undvika tvist senare.
  • Du får garanti på arbetet och den utbytta bildelen.